Home » Ah Şu İttihatçılar by İlker Babürşah
Ah Şu İttihatçılar İlker Babürşah

Ah Şu İttihatçılar

İlker Babürşah

Published October 11th 2013
ISBN :
Paperback
315 pages
Enter answer

 About the Book 

Beynelmilel Siyonist güçlerin kuklası olan İttihatçılar 31 Mart İsyanım bahane ederek İstanbula girmişlerdi. Hareket Ordusunun İstanbula girmesiyle birlikte Sultan Abdülhamid tahttan indirilmek istendi. Sıra hal fetvasma gelmişti Hacı Nuri EfendiMoreBeynelmilel Siyonist güçlerin kuklası olan İttihatçılar 31 Mart İsyanım bahane ederek İstanbula girmişlerdi. Hareket Ordusunun İstanbula girmesiyle birlikte Sultan Abdülhamid tahttan indirilmek istendi. Sıra hal fetvasma gelmişti Hacı Nuri Efendi kendisinden bu konuda fetva almak isteyenlere karşı direnmişti. Fetva itası bana değil Şeyhülislama aittir. Ben yalnız müsveddesini hazırlarım. Şeyhülislam imza eder. Hem ben fetva eminliğinden iştira etmiştim. Beni yine neden çağırdınız Bunun için olduğunu bilseydim gelmezdim. dedi. Küçük Hamdi Elmalık Hoca neden kızarsın Bir kimse size fetva emini sıfatı ile değil bir ulema sıfatı ile müracat edip bunun caiz olup olmadığım sorsa cevap vermeye şeran mecbur değil misiniz dedi.Bunun üzerine Hacı Nuri Hoca sen akıllı bir adama benziyorsun. Fakat halde şeamet vardır. Bunu yapmayınız. Rus muharebelerinden 1877 78 önce Abdülazizi hal ettiler de başımıza felaketler geldi. Şahsen ben muhacirin i islam çocuklarım omuzlarımda taşıya taşiya omuzlarım çürüdü. Yarın siz de bu hale düşebilirsiniz demişti. Eğer mutlaka tebdil i saltanat isteniyorsa meclisçe teklif edilsin. Abdül hamit nefsini azletsin. Yani istifa etsin diye ilave ettiHacı Nuri Efendi haklı çıkmıştı Sultan Abdülhamidi deviren İttihatçı zihniyet Siyonistlerin elinde oyuncak olacak ve kısa zamanda koskoca bir imparatorluğun mahvına sebep olacaklardı.(Tanıtım Bülteninden)